PRONÁJMY OBECNÍHO DOMU 2021 ZASTAVENY !! Svoz odpadu v roce 2021 v SUDÉ TÝDNY. •
  Vítá Vás obec Boháňka, Skála, Chloumek, Votuz, Maňovice Dnes má svátek Vojtěch   
 
 
Úřední deska
     
 
Obecní rozhlas
     
 
Archiv dokumentů
     
 
Elektronická podatelna
     
 
Základní informace
     
 
Zastupitelé OÚ
     
 
Informace
     
 
Územní plán
     
 
Czech POINT
     
 
Úvod
 

Zastupitelé a zaměstnanci OÚ


 Funkce    Jméno     Telefon     Email
Starosta   Heligr Milan   602 564 997   milan.heligr@seznam.cz
Místostarosta   Miloslav Korbel   608 304 848   korbelos@email.cz

 

 
Zastupitel   Ing. Fejfar Petr   732 984 282   fejfarpetr@seznam.cz
Zastupitel   Fofová Petra   776 642 278   p.fofova@seznam.cz
Zastupitel   Jezbera Ladislav   777 725 308   lasa.jezbera@centrum.cz
Zastupitel   Kleandr Josef   603 216 063   kleandr@seznam.cz
Zastupitel   Veronika Exnerová   603 947 033   v.exnerova@email.cz
Zastupitel   Tóth Jan   724 962 053   jan.toth@centrum.cz
Zastupitel   Martina Oubramová   777 228 315   mauta.o@seznam.cz

 
 
Účetní   Kubátová Iva    

Ochrana osobních údajů - GDPR

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy ze akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.


Pověřenec pro OÚ:
Ladislav Bartoš
e-mail: ou@bohanka.cz
telefon: 493 696 526