Rozhlas zprávy !! Prosíme občany o nové přihlášení do systému rozhlas pro obdržení aktuálních zpráv. *** Svoz odpadu pondělky - LICHÝ TÝDEN. •
  Vítá Vás obec Boháňka, Skála, Chloumek, Votuz, Maňovice Dnes má svátek Teodor   
 
 
Úřední deska
     
 
Obecní rozhlas
     
 
Archiv dokumentů
     
 
Elektronická podatelna
     
 
Základní informace
     
 
Zastupitelé OÚ
     
 
Informace
     
 
Územní plán
     
 
Czech POINT
     
 
Úvod
 

Obecní rozhlas

POZOR !!

Dne 27. července nepůjde v obcích od 7.30-15.30hod.elektřina.
Jedná se o plánovanou odstávku.

OÚ Boháňka

• • •


Dobrý den,

na základě přání některých spoluobčanů upřesňujeme termíny svozu komunálního odpadu-popelnice pro rok 2017, který je stejně jako v předešlém roce KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN.

Hezký den OÚ Boháňka

Svoz komunálního odpadu 2017

MĚSÍC DNY SVOZU

Červen 5, 19
Červenec 3, 17, 31
Srpen 14, 28
Září 11, 25
Říjen 9, 23
Listopad 6, 20
Prosinec 4, 18• • •


Dobrý den,

na základě přání některých spoluobčanů upřesňujeme termíny svozu komunálního odpadu-popelnice pro rok 2017, který je stejně jako v předešlém roce KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN.

Hezký den OÚ Boháňka

Svoz komunálního odpadu 2017

MĚSÍC DNY SVOZU

Červen 5, 19
Červenec 3, 17, 31
Srpen 14, 28
Září 11, 25
Říjen 9, 23
Listopad 6, 20
Prosinec 4, 18• • •


POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD - SVOZ ODPADU

Poplatky za TKO (tuhý komunální odpad) pro rok 2017 jsou ve výši 450,- Kč za trvale žijící osobu, nebo rekreační stavbu.

Poplatky ze psů jsou ve výši 30 Kč za prvního psa a 60 Kč za každého dalšího psa.

Poplatky je možno hradit:

a) v hotovosti na OÚ, každé úterý od 18:00 do 20:00

b) převodem na účet č. 10028541/0100.

Pro správnou identifikaci vaší platby uvádějte prosím:

Variabilní symbol: číslo popisné

Zpráva pro příjemce: vaše příjmení, místní část


Milan Heligr
starosta obce

• • •


Dobrý den,


VEŘEJNÉ ZASTUPITELSTVO

OÚ Boháňka Vás zve na veřejné zastupitelstvo obce, které se koná v pátek 25.11.2016 od 19.hod v KD na Skále. Občerstvení zajištěno


ZÁKLADY ZDRAVOVĚDY - sobota 26.11.2016 od 17.hod v KD Skála.

OÚ Boháňka a SDH při OÚ Boháňka, organizují seznámení se základy zdravovědy.

Během přednášky si připomenete základy první pomoci, připravíte se na některé kritické situace, které mohou v životě každého z nás nastat.

Je možné, že se naučíte snadno rozpoznat některý z několika krizových stavů organismu a tomu, jak postupovat do doby příjezdu záchranné služby.

Součástí bude také seznámení s aplikací záchranka a AED - defibrilátorem.

Všichni srdečně zváni.


" Možná se vyrovnáte s tím, že se Vám nepodaří zachránit někoho cizího.
Nikdy se nevyrovnáte s tím, když se Vám to nepodaří u kohokoli blízkého. "
• • •


Dobrý den,

**POPLATKY ZA SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU**
Vážení občané, poplatky za komunální odpad - svoz domovního odpadu a poplatky ze psů je možno hradit do konce května v hotovosti každé úterý od 18.00 do 20.00 hod na OÚ Boháňka.


**SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 4. ČERVNA**
Svoz nebezpečných odpadů proběhne v našich obcích 4. června dopoledne.
Časy svozu a informace o odebíraných materiálech najdete na obecních stránkách, obecní vývěsce a u Vašich zastupitelů.
Prosíme Vás, pokud víte o nějakém vyjmenovaném odpadu v okolí obce - "černé skládky"(pneumatiky, nádoby s chemikálií, atp.) o včasnou informaci na tel.608 304 848

**MÍSTA K PÁLENÍ ČARODĚJNIC - POZOR !!**
Vážení občané, UPOZORŇUJEME na nový postoj obce k pálení čarodějnic na známých místech.
Vzhledem k tomu, že se tato místa nacházejí na soukromých pozemcích občanů a v poslední době se stávají spíše černou skládkou, bylo na jednáních zastupitelstva obce dohodnuto zrušení těchto míst.
Na tato známá místa se tímto ZAKAZUJE dle zákona o odpadech odkládat jakýkoli materiál, zakázáno je i odkládání větví. Na místech jsou zákazové cedule.
Prosíme proto občany, aby tuto informaci předali dalším a v případě nedodržení tohoto nařízení neprodleně kontaktovali starostu či zastupitele obce.

Záleží nám na důstojném a čistém okolí obcí.
Bylo dohodnuto, že pálení čarodějnic jako významné společenské akce bude probíhat formou malých ohňů bez pneumatik a plastů na pozemcích obce.
Čarodějnice budou organizovat místní sbory SDH, které zajistí zřízení a závěrečný úklid místa.

ODŮVODNĚNÍ
Dochází k znečišťování soukromých pozemků a polí odpadem. Dochází k porušování zákona o obcích a o životním prostředí. Působí odpudivě při průjezdu obcí. Obec je zatěžována náklady na likvidaci shořeliště.

Z POHLEDU ZÁKONA
Každý, kdo se podílí na založení černé skládky, bude trestán správním řízením a zákonem stanovenou pokutou:
zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tak na základě trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dále zasahují do stavebních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb. , stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů), a také do předpisů na ochranu životního prostředí, zejména pak do zákona o ochraně přírody a krajiny, č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vodního zákona, zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Buďte, prosím, všímaví v případě, že zahlédnete osobu porušující tento zákaz, kontaktujte neprodleně zastupitele vaší obce.

**SBĚRNÝ DVŮR HOŘICE**
Sběrný dvůr odpadu Hořice je provozován za firmou Swell a Olpran.
Za mírný poplatek zde můžete odkládat různé druhy odpadu dle podmínek TS Hořice.

**BRIGÁDA u nového KD**
Plánuje se brigáda na úpravu prostranství nového KD na Skále.
O termínu budou občané informováni rozhlasem a na vývěskách.

S přáním hezkého dne M.K


http://www.bohanka.org/• • •
Jestliže chcete zasílat hlášení na Vaši emailovou adresu vyplňte následující údaje:

Emailová adresa kam chcete hlášení zasílat:

Ochrana proti zneužití stránek internetovými roboty.
Sečtěte číslice 4 a 6

Emailová adresa bude použita pouze pro zasílání hlášení obecního rozhlasu.