Svoz odpadu v roce 2021 v SUDÉ TÝDNY. •
  Vítá Vás obec Boháňka, Skála, Chloumek, Votuz, Maňovice Dnes má svátek Lumír   
 
 
Obecní úřad
     
 
Zpravodaj
 
 
Kronika
 
 
Naše obce
 
 
Rezervace obecního domu
 
 
Služby a podnikání
 
 
Spolky a sdružení
 
 
Letní kino, kultura
 
 
Fotogalerie
 
 
Videotéka
 
 
Doprava a spojení
 
 
Odkazy
 
 
Telefonní seznam
 
 
Cyklotrasy
 
 
Mapa stránek
 

00227394


 

 

Obec Boháňka nabízí našim občanům možnost testování na COVID 19 v našich obcích !

DALŠÍ TESTOVÁNÍ PRO MÍSTNÍ OBČANY PROBĚHNE

27.2. od 9.hod. v KD Skála

Tato služba je podle našeho názoru výhodná, nemusíte nikam cestovat, získáte přehled o vašem zdraví,
dále obdržíte potvrzení do zaměstnání nebo pro návštěvu domu sociálních služeb.
Testování je dobrovolné.

Info tel. 608 30 48 48 nebo e-mail na ou@bohanka.cz
DĚKUJEME VÁM, ŽE SE PODÍLÍTE NA SNAZE SNÍŽIT POČET NAKAŽENÝCH !!
 

***

NA OBECNÍ ÚŘAD SE TELEFONICKY OBJEDNEJTE

PŘED VSTUPEM DEZINFIKUJTE RUCE A NEVSTUPUJTE BEZ ROUŠKY !!

 

OBECNÍ DŮM PRONÁJMY - INFO

Dobrý den, vzhledem k aktuální situaci a platná vládní nařízení NEBUDEME schvalovat žádné blokace k pronájmu obecního domu. Situace je velmi nepřehledná.
Předběžné blokace obecního domu 2021 jsou pouze orientační a vlastníku objektu - Obci Boháňka z této blokace nevznikají žádné práva ani povinnosti.
Do vyjasnění aktuální situace nebudou brány v úvahu.
Obec Boháňka NESNESE žádnou odpovědnost za vámi plánovanou okci na označený a obcí smluvně neschválený termín blokace !!!  Rezervace v termínech červenec-srpen nelze provést.
BEZ SMLUVNÍHO VZTAHU O PRONÁJMU, SEPPSANÉHO NA AKTUÁLNÍ DATUM BLOKACE, JE VAŠE BLOKACE PŘEDBĚŽNÁ A OBCI BOHÁŇKA NEVZNIKÁ ŽÁDNÁ POVINNOST ANI ZÁVAZEK.

                                         
Obec Boháňka

 

 

www.bohanka.org
NA TÉTO STRÁNCE PROBÍHÁ ÚPRAVA
OBSAHOVÁ FUNKČNOST STRÁNKY BY MĚLA BÝT ZACHOVÁNA
Velmi se omlouváme za případné krátkodobé výpadky.

V případě jakýchkoli potíží se na nás neváhejte obrátit - jsme vám nápomocni. Prověříme to.

"Musíme to opravit"

***

***

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU

Vážení občané
Z důvodu aktuálního stavu a nařízení vlády omezujeme úřední hodiny OÚ Boháňka pro veřejnost.
Žádáme Vás o omezení osobního jednání a řešení případných požadavků prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
Schůzky jsou v úřední den po telefonické dohodě možné.
Po telefonické dohodě Vám otevřeme !!
Pokladna bude v pátek uzavřena - vyjma po telefonu dohodnutých případů.
V případě nutnosti telefonicky kontaktujte starostu nebo místostarostu obce.
Kontakty na webu a dveřích OÚ

Děkujeme za pochopení Obec Boháňka

 

 

 

Dobrý den,

vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni respektovat vládní nařízení.
Z tohoto důvodu od 5.10.2020  až do odvolání rušíme veškeré pronájmy a akce  v našem obecním  domě. Dále sledujte aktuální situaci.
 
Obec Boháňka
 
 
OBCHOD BOHÁŇKA
 

Dobrý den, vážení spoluobčané a chalupáři,

 

     rád bych Vás touto cestou informoval o aktuální situaci ohledně obchodu

v Boháňce, který byl před nedávnem uzavřen. Uvědomujeme si, že uzavření obchodu způsobuje některým z vás nemalé těžkosti, a proto bylo, je a bude naší snahou právě kvůli vám obchod v obci udržet. Po několika měsících snahy, hledání, vyjednávání a naléhání na provozovatele prodejny v Boháňce firmu Coop se podařilo, v což už jsme téměř nevěřili. Současný provozovatel obchodu našel ve svých řadách vhodnou paní prodavačku, která bydlí nedaleko, u firmy Coop pracuje již více jak 13 let a díky tomu bude moci nastoupit „prakticky okamžitě“, což je výborná zpráva. 

Tuto informaci jsme přijali s velkým nadšením a úlevou.
 

   Touto cestou bych vás chtěl požádat a vyzvat, abyste obchod v obci Boháňka hojně využívali. Občanům pracujícím ve městech nedělalo zavření obchodu až tak velký problém, je však potřeba myslet i na ostatní. Pro starší občany a občany bez vozidla se však uzavření obchodu stalo velkou komplikací, kterou za ně vnímáme a není nám lhostejná. Na tyto lidi musíme také myslet a svými nákupy podpořit místní obchod v prodeji.

Podpora obchodu v Boháňce obsazeného kvalitní paní prodavačkou s velkou praxí je důležitá, protože je to jedna z posledních, ne-li poslední, možnost obchod v obci udržet.

Obchod v Boháňce bude znovu otevřen ve čtvrtek 1. října 2020.

                                                     

                               S přáním hezkého dne

 

Milan Heligr

    Starosta obce Boháňka

 


POVINNOST NOSIT ROUŠKY
Od 10.9. je opět stanovena povinnost nosit v uzavřených prostorech - budovách roušky.
Více info -zde:  https://koronavirus.mzcr.cz/
Doporučena je zvýšená opatrnost, hygiena a dezinfekce roukou.
Při použití dezinfekcí doporučujeme ruce co nejdříve ošetřit vhodným ochranným krémem čímž bude obnovena  "ochranná bariéra" a ztížen prostup jakékoli případné nákazy.
V případě, že vám dezinfekce došla - kontaktujt nás.
Obec zajistila dostatek desinfekce a materiálu na případnou výrobu ochranných roušek.
 

PROSÍME NEODKLÁDEJTE ODPAD VOLNĚ U POPELNIC !!
Odložený odpad je větrem rozptylován do okolí, působí nevábně a působí ekologickou zátěž !!
V případě, že bude popelnice plná PROSÍM počkejte až bude vyvezena nebo využijte popelnici v některé z našich obcí.
Třídění skla: Připomínáme, že v případě naplnění nádoby na bílé sklo lze bílé sklo vhazovat do nádoby na barevné (obráceně ne) 
 
DESINFEKCE ANTICOVID
Desinfekci Anticovid na ruce a plochy je možno odebrat na OÚ
Desinfekci doporučujeme nadále pro Vaši ochranu používat !! 
Desinfekce není parfémovaná. Je možno ji navonět oblíbeným aromatickým olejem.
Do desinfekce je možno přidat pár kapek voňavého tekutého mýdla.
Desinfekce není náhradou za běžné mytí rukou !!
Po použití jakéholi desinfekce ošetřete dle možnosti ruce vhodným krémem.
Desinfekce obsahuje denaturační "zhořčovadlo" BITREX , aby se zabránilo požívání. 
 
SPRÁVNÍ POPLATKY A POPLATKY ZA SVOZ TKO PRO ROK 2020
Poplatky lze platit již nyní - Upřednostněte převod na účet.
Z důvodu aktuálního stavu bude termín úhrady správních poplatků posunut na konec června.
Upřednostněte prosím bezhotovostní platbu převodem na účet.
 
Prosíme platbu označte takto:
VS  - č.p. domu.
Do poznámky uveďte  - název obce a vaše jméno.
Známky lze vyzvednout v úřední hodiny na obci popřípadě vám je po dohodě předáme jiným předem dohodnutým způsobem.
Poplatek za svoz TKO 2020 :  660kč za osobu a rekreační stavbu.
Poplatek ze psů: 50kč za jednoho a 100kč.za každého dalšího psa.         
                    Obec Boháňka

Číslo účtu:10028541/0100 Komerční banka Jičín

Platbu označte. TKO a Vaše číslo popisné

*** SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 6.ČERVNA ***

*** VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER 19-22.6.2020 ***

Letáky na vývěsce obce a info u zastupitelů.

PRONÁJEM OBECNÍHO DOMU
Pronajmy jsou prozatím do 31. 8.2020  pozastaveny.

ZMĚNA REŽIMU PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad je v provozu - pracujeme
Vzhledem k aktuální situaci vás však prosíme o omezení osobního kontaktu na minimum.
V případě potřeby nás kontaktujte telefonicky nebo na adrese ou@bohanka.cz
Pokud vyžadujete osobní schůzku, lze ji po předchozí telefonické dohodě realizovat.
V neodkladných případech nás kontaktujte kdykoli.
M. Heligr 776 037 923    a     M. Korbel  608 30 48 48
 
Obec Boháňka
 
MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ TKO A POPLATKY ZE PSŮ
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Vzhledem k aktuální situaci nabízíme odklad splatnosti poplatku do konce června.
Prosíme platbu označte takto:
VS  - č.p. domu.
Do poznámky uveďte  - název obce a vaše jméno. 
Pokud máte s vyzvednutím v úřední hodiny potíže, můžeme vám je po dohodě doručit jiným způsobem.
Poplatek za svoz TKO 2020 :  660kč za osobu a rekreační stavbu.
Poplatek ze psů: 50kč za jednoho a 100kč.za každého dalšího psa.         
                    Obec Boháňka
Svozové známky 2020 vydáme po uhrazení, osobně či po telefonické domluvě.
V případě potíží s vyzvednutím známky nás kontaktujte - dohodneme jiný způsob předání.
Bez vylepené známky neproběhne svoz !!
 
 
 
 

 

ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ NA SBĚRNÉM DVOŘE OBCE !!   

Odkládání jiného než stanoveného odpadu bude považováno za zakládání černé skládky !!

Vzhledem k tomu, že občané znečišťují plochu jiným než povoleným odpadem a z odložených spotřebičů někdo demontoval díly bylo odebírání elektrospotřebičů zastaveno.
Svozová firma odebírá pouze nefunkční kompletní spotřebiče. 

ÚŘEDNÍ HODINY OBCE BOHÁŇKA OD 1.12.2018 - sledujte omezení provozu v době karantény.

Úterý: Pokladna 17-19Hod. 18-20 (úřad, podatelna, Czech POINT)

Pátek: 8-11hod. (pokladna, podatelna, Czech POINT)
 

PŘEKLADIŠTĚ BIOODPADU A DROBNÉ SUTI V OBCI SKÁLA

Dočasné místo překládky větví - bioodpadu obce je zřízeno pro ulehčení občanům při nakládání s konkrétními odpady, viz.bioodpad, větve a suť do malé hrubosti cca max.8cm. 
Jiné než vyjmenované odpady nelze na sběrném dvoře odkládat !!

Děkujeme za pochopení a ekologický přístup.

PŘIPRAVUJEME

* Záchranářem vedené školení první pomoci a obsluhy defibrilátoru - AED info pro zájemce M. Korbel

ZASÍLÁNÍ OBECNÍCH INFORMACÍ !! 

Zasílání informací o akcích a dění v obci do Vašeho

e-mailu

V případě, že máte zájem dostávat aktuální informace činnostech a dění v obci, můžete se snadno přihlásit k jejich odběru !

  

***Zašlete e-mail  na adresu  (obecni.info@gmail.com) s textem: 

Mám zájem o zasílání informačního e-mailu (popřípadě SMS)

SMS: V případě, že máte zájem o zasílání krátkých textových zpráv "SMS" na Váš mobilní telefon přidejte k e-mailu Vaše tel. číslo. např. 606 123 456

V případě zájmu o zrušení zasílání informačních e-mailů či SMS zpráv,  napište krátkou textovou zprávu:

Ruším zasílání e-mailů (popřípadě SMS zpráv) 

Projekt Obecní dům: výstavba okolních venkovních ploch

byl podpořen poskytnutím účelové investiční dotace

z dotačního fondu Královehradeckého kraje

 č. 16POV01 - 0010

 

   Další FOTOGALERIE z obce a okolí na adresách   

Fotogalerie Rajče.net

 

 

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů palivDatum: 20.12.2010  |  Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc.  |  Recenzent: doc. Ing. Karel Papež, CSc.Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Následující text je zaměřen především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Po mnohaletém úsilí o novelizaci tohoto značně zastaralého předpisu, který byl v některých ustanoveních již neúčinný pro jejich neplnitelnost (např. ustanovení § 2, podle něhož "kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě, který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla").

V tomto komentáři se zaměříme především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.

V preambuli je uveden zákon a jeho novely, na jehož základě bylo nařízení vydáno. V § 1 jsou pak uvedeny základní podmínky požární bezpečnosti a negativním způsobem je zde vymezena platnost tohoto nařízení.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7026-narizeni-vlady-c-91-2010-sb-o-podminkach-pozarni-bezpecnosti-pri-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů palivDatum: 20.12.2010  |  Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc.  |  Recenzent: doc. Ing. Karel Papež, CSc.Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Následující text je zaměřen především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Po mnohaletém úsilí o novelizaci tohoto značně zastaralého předpisu, který byl v některých ustanoveních již neúčinný pro jejich neplnitelnost (např. ustanovení § 2, podle něhož "kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě, který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla").

V tomto komentáři se zaměříme především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.

V preambuli je uveden zákon a jeho novely, na jehož základě bylo nařízení vydáno. V § 1 jsou pak uvedeny základní podmínky požární bezpečnosti a negativním způsobem je zde vymezena platnost tohoto nařízení.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7026-narizeni-vlady-c-91-2010-sb-o-podminkach-pozarni-bezpecnosti-pri-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-palivV případě zájmu
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7026-narizeni-vlady-c-91-2010-sb-o-podminkach-pozarni-bezpecnosti-pri-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7026-narizeni-vlady-c-91-2010-sb-o-podminkach-pozarni-bezpecnosti-pri-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů palivDatum: 20.12.2010  |  Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc.  |  Recenzent: doc. Ing. Karel Papež, CSc.Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Následující text je zaměřen především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Po mnohaletém úsilí o novelizaci tohoto značně zastaralého předpisu, který byl v některých ustanoveních již neúčinný pro jejich neplnitelnost (např. ustanovení § 2, podle něhož "kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě, který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla").

V tomto komentáři se zaměříme především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.

V preambuli je uveden zákon a jeho novely, na jehož základě bylo nařízení vydáno. V § 1 jsou pak uvedeny základní podmínky požární bezpečnosti a negativním způsobem je zde vymezena platnost tohoto nařízení.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7026-narizeni-vlady-c-91-2010-sb-o-podminkach-pozarni-bezpecnosti-pri-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů palivDatum: 20.12.2010  |  Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc.  |  Recenzent: doc. Ing. Karel Papež, CSc.Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Následující text je zaměřen především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Po mnohaletém úsilí o novelizaci tohoto značně zastaralého předpisu, který byl v některých ustanoveních již neúčinný pro jejich neplnitelnost (např. ustanovení § 2, podle něhož "kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě, který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla").

V tomto komentáři se zaměříme především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.

V preambuli je uveden zákon a jeho novely, na jehož základě bylo nařízení vydáno. V § 1 jsou pak uvedeny základní podmínky požární bezpečnosti a negativním způsobem je zde vymezena platnost tohoto nařízení.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7026-narizeni-vlady-c-91-2010-sb-o-podminkach-pozarni-bezpecnosti-pri-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů palivDatum: 20.12.2010  |  Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc.  |  Recenzent: doc. Ing. Karel Papež, CSc.Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Následující text je zaměřen především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Po mnohaletém úsilí o novelizaci tohoto značně zastaralého předpisu, který byl v některých ustanoveních již neúčinný pro jejich neplnitelnost (např. ustanovení § 2, podle něhož "kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě, který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla").

V tomto komentáři se zaměříme především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.

V preambuli je uveden zákon a jeho novely, na jehož základě bylo nařízení vydáno. V § 1 jsou pak uvedeny základní podmínky požární bezpečnosti a negativním způsobem je zde vymezena platnost tohoto nařízení.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7026-narizeni-vlady-c-91-2010-sb-o-podminkach-pozarni-bezpecnosti-pri-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů palivDatum: 20.12.2010  |  Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc.  |  Recenzent: doc. Ing. Karel Papež, CSc.Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Následující text je zaměřen především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Po mnohaletém úsilí o novelizaci tohoto značně zastaralého předpisu, který byl v některých ustanoveních již neúčinný pro jejich neplnitelnost (např. ustanovení § 2, podle něhož "kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě, který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla").

V tomto komentáři se zaměříme především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.

V preambuli je uveden zákon a jeho novely, na jehož základě bylo nařízení vydáno. V § 1 jsou pak uvedeny základní podmínky požární bezpečnosti a negativním způsobem je zde vymezena platnost tohoto nařízení.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7026-narizeni-vlady-c-91-2010-sb-o-podminkach-pozarni-bezpecnosti-pri-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Datum: 20.12.2010 | Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc. | Recenzent: doc. Ing. Karel Papež, CSc.

Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Následující text je zaměřen především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.

Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Po mnohaletém úsilí o novelizaci tohoto značně zastaralého předpisu, který byl v některých ustanoveních již neúčinný pro jejich neplnitelnost (např. ustanovení § 2, podle něhož "kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě, který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla").

V tomto komentáři se zaměříme především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.

V preambuli je uveden zákon a jeho novely, na jehož základě bylo nařízení vydáno. V § 1 jsou pak uvedeny základní podmínky požární bezpečnosti a negativním způsobem je zde vymezena platnost tohoto nařízení.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7026-narizeni-vlady-c-91-2010-sb-o-podminkach-pozarni-bezpecnosti-pri-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Datum: 20.12.2010 | Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc. | Recenzent: doc. Ing. Karel Papež, CSc.

Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Následující text je zaměřen především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.

Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Po mnohaletém úsilí o novelizaci tohoto značně zastaralého předpisu, který byl v některých ustanoveních již neúčinný pro jejich neplnitelnost (např. ustanovení § 2, podle něhož "kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě, který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla").

V tomto komentáři se zaměříme především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.

V preambuli je uveden zákon a jeho novely, na jehož základě bylo nařízen&iacut
Svoz odpadu


Úřední hodiny:
Úterý 18-20 hod.


Okazy regionu:
www.horice.org
www.horicko.cz
www.podchlumi.cz
www.podzvicinsko.czUžitečné odkazy:
Polystyrén POLY
Pila Krejčí
Pila Zubr
Obchod Boháňka
Hasiči Votuz
Hasiči Chloumek
Počítače a www
Zprávy z regionu
CK Lunatour
Vyhlídkové lety
Internet FrýzlEmail:
Obecní úřad
Zpravodaj


Click for Prague, Czech Republic ForecastAkce a kultura
logo akce.cz
www.HORICKO.cz
Kino Boháňka
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Akce a kultura

Webmaster L.Bartoš, M.Korbel - 2006